Ukeme Eligwe News

  1. How Ben Niemann beat out Ukeme Eligwe for the final Chiefs linebacker spot

  2. Eligwe

  3. Markuss Eligwe Stone Mountain, Georgia 2012 Selection Tour

  4. Ukeme Eligwe Interview: April 5

  5. reverse movies proudly prod by essien ukeme

  6. Meet the Eagles - Ukeme Eligwe 2016

  7. Ukeme Comedy night 1

  8. Stone Mountain High School linebacker Markuss Eligwe commits to Florida State Seminoles

  9. Markus Eligwe junior highlights

  10. reverse movies produced by essien ukeme